מחירון

About G B Tours

ג'י. בי. טורס היא חברה פרטית שהוקמה מאוד בשנת 1943, החלה את דרכה כחברה קטנה עם מס לכל מיני אוטובוסים וגדלה עד שהפכה לשתי חברות חברת ההורים ג'י. בי. טורס בע"מ המספקת שירותי תחבורה ציבורית. והחברה הבת ג'י. בי. שירותי תיירות בע"מ המספקת שירותים לטיולים מיוחדים, סיורים, הסעות מפעלים, תיירות נכנסת ותיירות פנים. ג'י. בי. טורס מפעילה כיום 20 קווי תחבורה ציבורית המשרתים את תושבי נצרת והסביבה. ג'י. בי. שירותי תיירות בע"מ מספקת שירותי הסעות למפעלים באזור, טיולים וטיולים מיוחדים לבתי ספר, מוסדות ומשפחות הכוללים שירותי עזר כמו לילות לינתיים, כניסות לאתרים, מאבטחים, חובשים וכו '. אנחנו בחברת ג'י. בי. אנו גאים בשירות שהעובדים שלנו מספקים לציבור נוסעים ואוכלוסיית האזור, באוטובוסים המפוארים החדשים שאנו מספקים, הועם נהגים אדיבים ומיומנים עם נהיגה בטוחה על הכביש ונסיעה נעימה ושקטה לכולם אורך הדרך. והכי חשוב, זו היחס החם שאתה מקבל כשאתה נכנס לביקור ב